Conservering en restauratie van schilderijen

Schilderijen zijn net als alle materiƫle goederen aan verval onderhevig. De materialen waarvan een schilderij is gemaakt en de "leef" omstandigheden zijn bepalend voor de levensduur. De omgevingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte waarin een schilderij hangt zijn hierbij belangrijk. Factoren van buitenaf zoals geweld, brand- en waterschade spelen een grote rol bij het ontstaan van beschadigingen aan schilderijen.

voorbeelden kunstrestauratie Sinds 1981 verzorgt Marten Bos Kunstrestauratie de conservering en restauratie van schilderijen uit de 15e eeuw tot en met de 21e eeuw. Tijdens onderzoek wordt beoordeeld welke ingrepen nodig zijn om een schilderij weer in een goede staat terug te brengen. De toepassing van de te gebruiken materialen en behandelmethode zijn in overeenstemming met de hedendaagse restauratie-ehtiek waarbij de materiaalkeuze zoveel mogelijk overeenkomstig is met het oorspronkelijke karakter van het schilderij.
Tot de werkzaamheden horen onder meer:
Schoonmaken van schilderijen; verwijderen van vuil en vergeelde vernis, storende overschilderingen en verkleurde retouches.
Egaliseren van doek, herstellen van gaten en hechten van scheuren.
Aanbrengen van een steunlinnen (bedoeken / doubleren).
Repareren van panelen.
Behandelen van bladderende- en loszittende verf.
Behandelen van lacunes in de verflaag en retoucheren van verfbeschadigingen.
Vernissen van schilderijen.
Opstellen van conditierapporten en schadetaxaties.

kunstrestauratie en retoucheren van schilderijen

Werkwijze


Onderzoek en offertes

Onderzoek naar de conditie/staat van een schilderij/kunstvoorwerp gebeurt volgens afspraak in ons atelier of op verzoek op locatie. Na onderzoek aan een schilderij(en) / kunstvoorwerp(en) wordt - wanneer nodig - een behandelvoorstel gedaan met daarbij een schatting van de kosten. Een mondeling onderzoek aan een schilderij in ons atelier is vrijblijvend en kosteloos. Schriftelijke offertes, bijvoorbeeld voor verzekeringsdoeleinden, en offertes op locatie worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden op de offerte in mindering gebracht bij doorgang van de opdracht. Schriftelijke offertes kunnen worden ondersteund met foto's. Het opstellen van schadetaxaties en schadeoffertes bij calamiteiten voor verzekeringsdoeleinden gebeurt in overleg.

behandeling van verfbeschadigingen

Behandeling

Behandeling aan een schilderij/kunstvoorwerp gebeurt volgens het behandelvoorstel.
Tijdens de behandeling aan een schilderij/kunstvoorwerp kunnen verborgen/onzichtbare gebreken worden vastgesteld. In dat geval zal altijd overleg plaatsvinden over de te volgen behandeling en/of eventuele wijziging en/of eventuele wijziging in de kosten.

Ontvangstbewijs en verzekeren

Voor ieder, in ons atelier, ontvangen schilderij/kunstvoorwerp wordt door ons een ondertekend ontvangstbewijs afgegeven met daarin beschreven de voorgestelde behandeling en kosten. U dient zelf het schilderij/kunstvoorwerp te verzekeren voor vervoer en verblijf in ons atelier.
Bij een door ons atelier uitgevoerde verzekeringsschade blijft de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling.

Marten Bos Kunstrestauratie

Kleine singel 36A, 8391HS Noordwolde Frl. Telefoon: 0561433033 - E-mail: Contact