Atelier: Schilderijen conservering en restauratie

Schilderijen zijn net als alle materiële goederen aan verval onderhevig. De materialen waarvan een schilderij is gemaakt en de "leef" omstandigheden zijn hierbij bepalend voor de levensduur. Een behandeling aan een schilderij heeft tot doel om de levensduur te verlengen maar geeft het niet het eeuwige leven. Alvorens een behandelmethode te kiezen is het belangrijk te weten welke materialen zijn gebruikt en wat de aard van de beschadigingen is.

  De opbouw van een schilderij
Een schilderij is opgebouwd uit verschillende lagen. De drie hoofddelen zijn de drager, de verflaag (onderverdeeld in een grondlaag en de geschilderde voorstelling) en een vernislaag. De drager of de ondergrond van een schilderij werd en wordt meestal gemaakt van hout, doek, koper en papier of karton. Al deze materialen hebben hun eigen structuur, die in de schildering het karakter meebepaalt.

  Veranderingen veroudering en beschadiging
Het ouder worden van een schilderij brengt verval met zich mee. Daardoor kunnen het karakter en de structuur veranderen. Omdat een schilderij is opgebouwd uit verschillende lagen, kan dit tussen de lagen tot problemen lijden. Ook factoren van buitenaf, zoals geweld, brand- en waterschade, spelen een rol bij het ontstaan van veranderingen en beschadigingen Veranderingen aan schilderij zijn in de meeste gevallen direct zichtbaar aan de voorkant.

  Onderzoek; methoden en hulpmiddelen
Om de staat van een schilderij te kunnen beoordelen is onderzoek nodig. Natuurwetenschappelijk onderzoek aan schilderijen wordt al sinds de 19e eeuw gedaan. De ontwikkeling en verfijning van de onderzoekstechnieken geven een goed beeld over de opbouw en de staat van een schilderij.
Er wordt voor schilderijenonderzoek gebruik gemaakt van verschillende methoden. Daarbij richt men zich op het oppervlak (oppervlakonderzoek) en op de onderliggende lagen (diepteonderzoek).

  Behandeling; conserveren en restaureren
Als een schilderij een behandeling nodig heeft wordt na onderzoek een behandelplan opgesteld. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt beoordeeld welke ingrepen nodig zijn om de eenheid te herstellen. De overgang tussen conserveren en restaureren is vaag. Preventieve maatregelen voor het behoudt en ëënvoudige ingrepen is conserveren. Als er grote beschadigingen hersteld moeten worden aan een schilderij, spreekt men van restaureren. Bij al deze methoden wordt zo beperkt mogelijk en terughoudend gehandeld om de authenticiteit van het werk te handhaven. De te gebruiken materialen en toegepaste behandelmethoden worden zo uitgevoerd dat deze ongedaan kunnen worden gemaakt.

 

oppervlakonderzoek
ultra violet onderzoek

diepteonderzoek
röntgen onderzoek

oppervlakonderzoek
verfoppervlak
 
Atelier Marten Bos | Kleine Singel 36A | 8391 HS Noordwolde Frl. | Tel. 0561433033 / 0622501575

©1998-2020 ATELIER MARTEN BOS - Noordwolde Frl.