Atelier: Calamiteiten - brand- en waterschade, vandalisme

Als kunstvoorwerpen beschadigd raken door externe factoren zoals brand en water is dit erg genoeg. Naast alle emotionele gevolgen brengt dit veel rompslomp van de schade met zich mee. Kunstvoorwerpen beschadigt door brand, roet/rook en water moeten zo snel mogelijk worden onderzocht. Bij brand moet de gevolgschade van rook, roet en bluswater niet worden onderschat.

Tijdens een brand en het blussen komen schadelijke gassen en stoffen vrij die met bluswater een chemische verbinding aan kunnen gaan. Door zo'n chemische reactie kan het oppervlak en de onderliggende lagen van met name schilderijen en ingelijste kunstvoorwerpen behoorlijk worden aangetast.

Bij schilderijen die vochtschade hebben opgelopen kan de vernislaag wit uitslaan. Door de werking van het vocht in de ondergrond/grondering kan de verf gaan opstaan en gaan bladderen. Bij schilderijen op doek kan, door vochtinwerking, het doek in zeer korte tijd gaan krimpen waardoor de verf de hechting met de drager/doek verliest en blazen of verfbladdering ontstaat. Schilderijen op paneel kunnen kromtrekken en scheuren waardoor ook verfverlies ontstaat.

Van ingelijste werken achter glas kan bij brand, door de hitte, het glas springen en op die wijze de kunstvoorwerpen beschadigingen. Werken op papier kunnen bij brand schade oplopen door de inwerking van hitte en broos worden en/of verkleuren. De invloed van bluswater en roet kan onherstelbare schade veroorzaken.

Bij calamiteiten zoals brandschade, waterschade en vandalisme verzorgt Atelier Marten Bos;

  Noodingrepen en stabilisering van kunstvoorwerpen om verdere schade te voorkomen. Indien  nodig ter plaatse. Overleg en samenwerking met collega restauratoren van andere disciplines.

  Eigen vervoer van kunstvoorwerpen of in samenwerking met een gecertificeerde transporteur.

  Schadetaxaties en schadeoffertes voor verzekeringsdoeleinden.
    Eventueel ondersteund met foto's.

  Conditierapporten en digitale documentatie van collecties en individuele kunstwerken.

  Vierentwintig uur per dag/ zeven dagen per week bereikbaar.
  Telefoon; 0622501575

 detail van een bloemstuk;
roetaanslag en bladderende verf
door brandschade
voor en na restauratie
 
Atelier Marten Bos | Kleine Singel 36A | 8391 HS Noordwolde Frl. | Tel. 0561433033 / 0622501575

©1998-2020 ATELIER MARTEN BOS - Noordwolde Frl.