Atelier: Werkwijze

  Onderzoek en offertes
Onderzoek naar de conditie/staat van een schilderij/kunstvoorwerp gebeurt volgens afspraak in ons atelier of op verzoek op locatie.

Na onderzoek aan een schilderij(en) / kunstvoorwerp(en) wordt - indien nodig - een behandelvoorstel gedaan met daarbij een schatting van de kosten.

Een mondeling onderzoek aan een schilderij in ons atelier is vrijblijvend en kosteloos.
Voor schriftelijke offertes, bijvoorbeeld voor verzekeringsdoeleinden, en offertes op locatie worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden op de offerte in mindering gebracht bij doorgang van de opdracht.
Schriftelijke offertes kunnen worden ondersteund met foto's.

Het opstellen van schadetaxaties en schadeoffertes bij calamiteiten voor verzekeringsdoeleinden gebeurt in overleg.

  Behandeling
Behandeling aan een schilderij/kunstvoorwerp gebeurt overeenkomstig het behandelvoorstel.
Tijdens de behandeling aan een schilderij/kunstvoorwerp kunnen verborgen/onzichtbare gebreken worden geconstateerd. In dat geval zal altijd overleg plaatsvinden over de te volgen behandeling en/of eventuele wijziging en/of eventuele wijziging in de kosten.

  Ontvangstbewijs en verzekeren
Voor ieder, in ons atelier, ontvangen schilderij/kunstvoorwerp wordt door ons een ondertekend ontvangst/afgiftebewijs afgegeven met daarin beschreven de voorgestelde behandeling en kosten.

U dient zelf het schilderij/kunstvoorwerp te verzekeren voor vervoer en verblijf in ons atelier.
Schilderijen/Kunstvoorwerpen bij ons achtergelaten, zijn door ons niet verzekerd.
Voor verlies of schade tijdens de bewerking, verblijf of transport kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Ingeval van een door ons atelier uitgevoerde verzekeringsschade blijft de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling

  Algemene voorwaarden
Al onze offertes, overeenkomsten, diensten en leveringen gebeuren uitsluitend volgens onze algemene voorwaarden gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Leeuwarden op 27 januari 2000 onder nummer 15/2000.
Onze voorwaarden kunt hier downloaden.

 

 
Atelier Marten Bos | Kleine Singel 36A | 8391 HS Noordwolde Frl. | Tel. 0561433033 / 0622501575

©1998-2018 ATELIER MARTEN BOS - Noordwolde Frl.